Zonnewarmte: inleiding

De zonneboiler (ZB) produceert warm water door het zonlicht te gebruiken als energiebron. Dankzij de ZB kan een Belgisch huishouden tussen de 30 en 80% van zijn energiebehoefte voor sanitair warm water (badkamer, keuken, ...) dekken. Bovendien dekt de zonneboiler 100% van de warmwaterbehoefte van een huishouden gedurende meer dan 6 maanden per jaar.

De zonnestraling kan ook worden gebruikt in baktoepassingen. Deze toepassing is weinig ontwikkeld in België.

In CSP-elektriciteitscentrales (Concentrated Solar Power) wordt het directe zonlicht uit thermische zonne-energie benut. Dit type toepassing is niet relevant in België omdat er een aanzienlijk aandeel van de jaarlijkse zonnestraling bestaat uit diffuus licht dat niet kan wordt benut door de technologie.


Soleil Chauffe-eau solaire, Séchoir et four solaire Chaleur
Système photovoltaïque, Centrale thermodynamique Electricité
Réfrigération solaire Froid

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99