Persuittreksels

Elke week selecteert APERe voor u artikels gewijd aan hernieuwbare energie.

Deze wekelijkse selectie vermeldt het onderwerp van het artikel, de krant en de datum van verschijnen.

In een oogopslag kunt de actualiteit volgen in de sector – zowel in Brussel, Wallonië als in Vlaanderen – en kunt u de referenties in de pers terugvinden.

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99