Laatste update : 22/03/2021

Het geïnstalleerd vermogen

6.036 MWp bereikt

Uit de statistieken van de Vereniging voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen (APERe) blijkt dat het aantal fotovoltaïsche zonne-installaties blijft toenemen. Vlaanderen heeft het grootste aandeel met meer dan 800 MWp geïnstalleerd in 2020, gevolgd door Wallonië met ongeveer 140 MWp en Brussel dat zijn record verbreekt met meer dan 50 MWp.

Op basis van de nog gedeeltelijke officiële statistieken en de cijfers van de marktspelers wordt 2020 dus het beste jaar voor zonne-installaties in België met 1 GWp geïnstalleerd, wat de jaarlijkse geïnstalleerde capaciteit met 20 % verhoogt ten opzichte van 2019.

Het Belgische fotovoltaïsche park heeft nu een cumulatief geïnstalleerd vermogen van 6.036 MWp (6 GWp).

 

Bron: De databanken van de Waalse, Brusselse en Vlaamse marktregulatoren (CWaPE, BRUGEL en VREG). De gegevens van 2019 zijn nog voorlopig.

 

Meer info : lees Hernieuws

Productie

Meer dan 5 TWh in 2020

Met iets meer dan 5 TWh geproduceerde zonnestroom in 2020 vertegenwoordigt zonne-energie 30% van het equivalent verbruik van Belgische woningen (3.500 kWh/jaar per gezin) of iets meer dan 6% van het totale elektriciteitsverbruik van België (82 TWh).

 

Bron: De regionale stand van zaken (SPW DGO4, Leefmilieu Brussel, VITO) op basis van de gegevens van het CWaPE, Brugel en het VREG. Tijdens de afwezigheid van de gegevens uit de regionale stand van zaken in 2019, werd de fotovoltaïsche elektriciteits-productie geschat op basis van de genormaliseerde jaarlijkse productie in 2019 (gegevens van Weer hernieuwbare energie) en gecorrigeerd door een coefficient (80 tot 90%, afhankelijk van de regio).