Laatste update : 07/02/2018

Het geïnstalleerd vermogen

Eind 2017 werd een fotovoltaïsch vermogen van 3.828 MWp bereikt, wat neerkomt op 337 Wp per inwoner

Op basis van de eerste officiële cijfers van 2017, kende de Belgische fotovoltaïsche markt een goed herstel met meer dan 271 MWp geïnstalleerd. De kleine installaties (<10kWp) vertegenwoordigen 84% van dit vermogen. De markt ligt echter nog steeds ruim onder de installatiecapaciteit.In 2011, een recordjaar, was er meer dan 1000 MWp geïnstalleerd.

In 2017 werd de groei ondersteund door de kleine installatiemarkt in Vlaanderen (+ 42.500 installaties gelijk aan +193 MWp). De positieve communicatie van minister Tommelein blijft betalen, vooral omdat dit gepaard gaat met een daling van de kosten van het investeren in zonne-energie. Aan Waals zijde is het herstel reëel maar minder indrukwekkend en wordt het ook geleid door kleine systemen (+5.600 installaties gelijk aan +33 MWp). In Brussel wordt uiteindelijk het installatietempo gehandhaafd rond +5 MWp per jaar.
Het Belgische fotovoltaïsch park heeft een cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van 3.828 MWp. Dit vertegenwoordigt een oppervlakte aan zonnepanelen van 28km², gelijk aan de oppervlakte van 4.000 voetbalvelden.
In België bestaat de gemiddelde fotovoltaïsche installatie uit 337 Wp per inwoner (11,4 miljoen inwoners).

 

Bron: De databanken van de Waalse, Brusselse en Vlaamse marktregulatoren (CWaPE, BRUGEL en VREG). De gegevens van 2017 zijn nog voorlopig.

 

België wordt gekenmerkt door een park dat vooral wordt vertegenwoordigd door kleine installaties (<10 kWp), ook residentiële installaties genoemd. Van de 460.000 installaties zijn er 98% residentieel die 63% van de totale geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigen.
Dat betekent dat bijna één op de tien huishoudens heeft een fotovoltaïsche systeem.

De geïnstalleerde capaciteit is verdeeld over de drie regio's: Vlaanderen (73%), Wallonië (25%) en Brussel (2%). Wallonië wordt gekenmerkt door een park dat voornamelijk wordt vertegenwoordigd door kleine installaties (82%), Brussel door grote installaties (82%) en Vlaanderen 57% door kleine systemen.

Productie

Bijna 3,2 TWh in 2017, of 18% van het residentieel elektriciteitsverbruik in België.

Na 9 jaar hard werken, neemt het Belgische fotovoltaïsch park vandaag een belangrijk deel in van de elektriciteitsmix.
In 2017 produceerde  ongeveer 3,2 TWh zonne-elektriciteit, of 18% van het verbruik van de Belgische woningen (3.500 kWh / jaar per huishouden) of 3,9% van het totaal elektriciteitsverbruik(81,2 TWh).

 

Bron: De regionale stand van zaken (SPW DGO4, Leefmilieu Brussel, VITO) op basis van de gegevens van het CWaPE, Brugel en het VREG. Tijdens de afwezigheid van de gegevens uit de regionale stand van zaken in 2017, werd de fotovoltaïsche elektriciteits-productie geschat op basis van de genormaliseerde jaarlijkse productie in 2017 (gegevens van Weer hernieuwbare energie) en gecorrigeerd door een coefficient (80 tot 90%, afhankelijk van de regio).