Streven naar 100% hernieuwbare energie

Continue toegang voor iedereen tot energiediensten dankzij duurzame energie. Het gaat om een evenwicht tussen de energievoorziening op basis van hernieuwbare energiebronnen en de vraag door middel van rationeel energiegebruik (verstandig gedrag en efficiënte apparaten).

De trilogie Negawatt, de Trias energetica en het Charter voor duurzame energie passen in een strategie van drie pijlers die beïnvloed worden door de energievraag en de energieproductie: minder verbruiken, beter verbruiken en beter produceren.

 

Bron: www.negawatt.org

 

Bron: www.wwf.be

 

Bron: Charte pour une énergie durable

 

Grenzen van het huidige energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen en kernenergie

 

Door fossiele brandstoffen en kernenergie zijn we gewoon geraakt aan het comfort van een energie die op grote schaal en op elk moment beschikbaar is voor onze energie activiteiten, zowel particuliere als professionele, en natuurlijk zouden we willen dat dit zo kan blijven voortduren. Door het gebruik ervan in diverse apparaten vermindert de moeilijkheidsgraad van bepaalde taken, kunnen onze gebouwen worden verwarmd of gekoeld, kunnen we ons op ieder moment verplaatsen, kunnen we onze materiële aankopen vervoeren en geeft het ons de mogelijkheid om deel te nemen aan tal van activiteiten, of zij nu belangrijk of onnodig zijn, essentieel of bijkomstig.

Wij gingen ervan uit dat energie oneindig beschikbaar was. Maar het is nu duidelijk dat dit niet het geval is.

De grenzen en beperkingen zijn namelijk talrijk en manifesteren zich eigenlijk op verschillende niveaus:

· Bronnen: de continuïteit van de energievoorziening wordt in gevaar gebracht door de oliepiek en de  eindigheid van de voorraad;

· Milieu: impact van de exploitatie, het transport, de conversie en het afval;

· Economisch: groeiende invoerkosten ten gevolge van prijswijzigingen in fases volgens de grillige bewegingen van de oliemarkt en geldspeculatie;

· Ethisch: roekeloze risico's rond operationele sites, oneerlijke verdeling van de winsten en ongerechtigheid met betrekking tot de schade van de klimaatverandering.

Waarom hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie, natuurlijk en lokaal, gebaseerd op bewezen technologieën, stelt energie ter beschikking in een nuttige vorm voor:

Het milieu

 • bijdrage aan de uitstootvermindering van broeikasgassen
 • vermindering van de lucht-, water-, bodem- en biosfeervervuiling, maar ook het beperken van risico's (impact mogelijke ongevallen)
 • Het behoud van de voorraad van natuurlijke bronnen

Economie

 • Zorgen voor stabiele energieprijzen, die minder gevoelig zijn voor schommelingen op de markt van fossiele brandstoffen
 • Zorgen voor energie-onafhankelijkheid en de continuïteit van de voorziening
 • Het versterken van de lokale economie via de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen
 • Het toestaan ​​van een kort economisch keten tussen consumenten en producenten

Sociaal

 • Het creëren van duurzame banen die niet kunnen worden gedelokaliseerd

 • Het toestaan ​​van lokale benutting van de bron en de wijze van energieproductie door middel van participatieprojecten
 • Bijdrage aan de vermindering van de internationale spanningen en aan de solidariteit tussen volkeren

 • Het maakt energie meer zichtbaar en is dus een uitstekend pedagogisch instrument voor rationeel energiegebruik