APERe

 

 

APERe vzw

Koningstraat 35 | 1000 Brussel

T. +32 (0)2 218 78 99
Email. info@apere.org

: www.apere.org

acebook | Twitter

BTW : BE-0444.391.246

VERENIGING VOOR DE PROMOTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE

APERe , een vereniging met goede referenties betreffende hernieuwbare energie, werkt sinds 1991 aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de context van intelligent energieverbruik en van duurzame ontwikkeling van de menselijke activiteit.

APERe heeft, in samenwerking met haar leden, een zekere deskundigheid verworven die erkend wordt in geheel België.  Haar realisaties hebben gezorgd voor gewaardeerde referenties zowel bij de regionale, nationale als Europese overheid.

INFORMATIE EN SENSIBILISERING

De dienst informatie beschikt over een website www.apere.org en stelt een aantal werkmiddelen voor,  zoals de agenda, een databestand met artikels, een forum, een aantal inleidende bladzijden rond hernieuwbare energie,… Renouvelle, het maandelijkse webmag dat de actualiteit voorstelt rond hernieuwbare energie; @PERe-info, de elektronische briefwisseling, die de activiteiten van de leden en partners aankondigt, een documentatiecentrum rond het thema energie, alsook de specifieke diensten voor de Gewesten.

Sensibiliserende acties voor duurzame energie worden aangevuld met activiteiten op het terrein (stands, conferenties, animaties).

OPLEIDING EN ENERGIE-EDUCATIE

APERe leidt ook energieverbruikers op tot het gebruik van hernieuwbare energie en  rationeel energiegebruik (REG).

Energie-educatie van klein tot groot is essentieel voor APERe en is de drijvende kracht achter een permanent educatief proces. 

ONDERSTEUNING VAN DE ONTWIKKELING

APERe ondersteunt opdrachten die zorgen voor een harmonieuze ontwikkeling van hernieuwbare energie, zoals daar zijn, “ Facilitateur éolien”, “Facilitateur hydroénergie” of “ Guidance pour l’installation de petits systèmes énergies renouvelables”. Daarenboven neemt APERe ook deel aan Europese projecten die ervaringen uitwisselen.

   

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99